روشهای تماس با گروه آموزشی راز مدیران:

تهران- میدان فاطمی- میدان گلها-خیابان جهان آرا- خیابان هفدهم-پلاک 12 طبقه 4 ( امکان مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی وجود دارد)

تلفن تماس :

09133569066

پست الکترونیکی :

info@razemodiran.com